АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Поновлення та переведення студентів

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів у АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі

Затверджено на засіданні Приймальної комісії
Мистецького інституту імені Сальвадора Далі
(протокол № 28 від 25 листопада 2014 року)

Поновлення або переведення здійснюється відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 року та п.6 Постанови Кабінету Міністрів №38 від 20 січня 1997 року із змінами і доповненнями.

Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул.

Переведення студентів, які навчаються за ступенем магістр або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, з однієї спеціальності на іншу не допускається.

Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови виняткових обставин ці питання може розглядати Міністерство освіти і науки України.

Студент може бути відрахований з вищого навчального закладу:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;
 • за порушення умов контракту.

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Поновлення до складу студентів здійснюється незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Особи, які відраховані з АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі, можуть бути поновлені на навчання до Мистецького коледжу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Для розгляду питання про поновлення необхідно подати:

 • Заяву на ім’я ректора.
 • Довідку про рівень акредитації відповідної спеціальності навчального закладу, в якому навчався студент (крім АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі).
 • Академічну довідку, оформлену в установленому порядку.
 • Витяг з наказу про відрахування.
 • Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди поновлюється студент).
 • Копію паспорта.

ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ОСОБИСТО.

Поновлення студентів проводиться за наявності вакантних місць та з дозволу ректора навчального закладу.

Для розгляду питання про переведення необхідно подати:

 • Заяву на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчався студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим печаткою.
 • Довідку про рівень акредитації відповідного напряму (спеціальності) навчального закладу, в якому навчається студент.
 • Заяву на ім’я ректора АРТ АКАДЕМІЇ. У заяві потрібно вказати причини переведення.
 • Залікову книжку (індивідуальний план).
 • Довідку про академічну різницю (видається в деканаті факультету, куди переводиться студент).
 • Копію паспорта.

ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ОСОБИСТО.

Переведення студентів з вищих навчальних закладів проводиться за наявності вакантних місць та з дозволу ректора навчального закладу, з якого переводиться студент.

Заява про переведення або поновлення розглядається у вищому навчальному закладі протягом двох тижнів, і заявникові повідомляються умови зарахування на навчання або причина відмови.

Документи на поновлення/переведення приймаються з 01 до 31 серпня або з 20 грудня до 10 січня.

Приймальна комісія

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

 •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)