АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Історія / History 

Як ми виникли

Україна поступово, але впевнено входить до європейського і світового економічного простору. Досвід розвинених держав засвідчує: дизайн є одним з ключових факторів цього процесу. Звідси – особливі вимоги до професійної підготовки дизайнерів. Сьогодні вони мають бути фахівцями із невичерпним творчим потенціалом, котрі здатні проектувати не лише функціонально корисні, але й високоякісні, зручні, естетично привабливі речі. Це актуалізує проблеми професійної підготовки дизайнерів в Україні. Нині така підготовка – невід’ємна складова загальної системи вищої освіти та дієвий фактор розвитку проектної культури суспільства.

З цією метою ще у 1992 р. на базі Народного університету «Дизайнер» було засновано Приватний вищий навчальний заклад «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну», а з 1995 р. в коледжі створено Дизайн-студію для дітей шкільного віку та з 1997 р. організовано професійні курси дизайну і комп’ютерної графіки для дорослих. Це дало змогу ефективно вирішити питання не лише профорієнтації серед молоді, а й організації дозвілля та додаткової освіти дорослих.

У 2000 р. Мистецький коледж стає базовим навчальним закладом щойно створеної громадської організації «Конфедерація дизайнерів і стилістів України», до діяльності якої залучено провідних дизайнерів України й інших країн, а також основний кадровий ресурс «Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну».

З метою забезпечення повного циклу ступеневості та неперервності освіти у 2004 р. створено ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну» (ІV рівень акредитації). Таким чином, сформувався навчальний комплекс безперервної мистецької освіти, що забезпечує завершений цикл підготовки фахівців з дизайну.

З 2008 р. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну носить почесне звання видатного художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, що не лише стало підтвердженням креативності навчального закладу, але й відкрило нові можливості міжнародної співпраці.

З 2011 р. інститут здійснює підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні та за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

З січня  2019 р. інститут було перейменовано у АРТ АКАДЕМІЮ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

 

Наші особливості

АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (ІV рівень акредитації) й Мистецький коледж імені Сальвадора Далі (І рівень акредитації) – сучасні вищі навчальні заклади, де оновлено зміст професійного навчання, впроваджено передові педагогічні технології, інноваційні підходи до підготовки фахівців з дизайну та мистецтвознавства.

Пріоритетами навчально-виховного процесу є надання високоякісної професійної освіти за обраними спеціальностями; формування у студентів активної громадянської позиції, власної гідності, готовності до творчої діяльності, забезпечення дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу. Становлення майбутнього фахівця неможливе без практичної підготовки, під час якої формується індивідуальний дизайнерський стиль. У навчальний процес АРТ АКАДЕМІЇ адаптовано сучасні технології професійного навчання, що забезпечують високу продуктивність і сприяють розвитку креативності й творчості майбутніх дизайнерів. Прикладом є систематичне стажування студентів у студіях відомих дизайнерів України й інших країн, виробнича практика на діючих підприємствах, конкурсна діяльність (участь у фестивалях, конкурсах, виставках й показах моди не лише в якості конкурсантів, але й у складі групи супроводу).

Відмінною рисою навчального закладу є підготовка мобільних і конкурентоздатних спеціалістів в галузі дизайну, які прагнуть до творчого саморозвитку, професійного росту й успішної реалізації своєї кар’єри. Активна співпраця з роботодавцями дозволяє студентам вже під час навчання здобути практичний досвід й сміливо та впевнено почуватися на ринку праці, отримавши диплом. Система навчання побудована таким чином, що дозволяє студентам поєднувати навчання й роботу. Девіз АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі ­ «Навчайся, працюючи», причому це стосується не лише заочної, але й денної форми навчання. Запропоновані студентам форми навчання дозволяють забезпечити тісний контакт з роботодавцями, сприяють майбутньому працевлаштуванню, формують індивідуальний почерк майбутнього дизайнера, власний стиль, розвивають креативність і творчість у сфері вітчизняного дизайну, що може стати основою формування авторської дизайнерської школи.

За роки існування навчального закладу випущено близько півтори тисячі студентів, які стали гордістю й надією сучасного дизайну, адже серед них є відомі в Україні й за кордоном дизайнери-модельєри (переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів дизайнерів, конкурсу «Костюм для Оксани Марченко» тощо), стилісти (головний стиліст мюзиклу «Барон Мюнхаузен», стиліст Театру російської драми імені Лесі Українки та ін.), дизайнери інтер’єру та комп’ютерної графіки.

 

Найяскравіші проекти

Нині приватний заклад вищої освіти «АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» й ПЗПВО «Мистецький коледж імені Сальвадора Далі», разом з дитячою Дизайн-студією та професійними курсами, є базовим навчальним комплексом Конфедерації дизайнерів і стилістів України.Потреби ринку праці у високопрофесійних дизайнерах сформували чітку модель ступеневої неперервної дизайн-освіти, що дозволяє забезпечити різноаспектну підготовку майбутніх спеціалістів у всіх сферах і напрямах ART-мистецтва. У навчальний процес впроваджено інноваційні досягнення фінських, німецьких і прибалтійських дизайнерських шкіл.

Потреби ринку праці у високопрофесійних дизайнерах сформували чітку модель ступеневої неперервної дизайн-освіти, що дозволяє забезпечити різноаспектну підготовку майбутніх спеціалістів у всіх сферах і напрямах ART-мистецтва. У навчальний процес впроваджено інноваційні досягнення фінських, німецьких і прибалтійських дизайнерських шкіл.

У 2004 р. на базі Мистецького інституту та Мистецького коледжу, спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за координації його відділу теорії та історії педагогічної майстерності, створено навчально-науковий комплекс, у якому ВНЗ є експериментальними педагогічними майданчиками. З 2010 р. до навчально-наукового комплексу долучився Науково-методичний центр розвитку педагогічної майстерності викладачів у системі дизайн-освіти.

З 2005 р. розпочав своє існування збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент», який з 2008 р. отримав статус наукового видання й гриф ВАК України.

Резонансною подією став круглий стіл «Мистецька освіта в правовому полі», проведений. в Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі у жовтні 2009 р. за підтримки та безпосередньої участі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, МОН України, ММС України.

З 2011 р. за підтримки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах часу», а також Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи». Актуальність тематики викликає жваву зацікавленість науковців, молодих вчених та студентів з усіх куточків України.

З 2012 р. доброю традицією у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі стало проведення студентської Олімпіади з дизайну. До формування завдань олімпіади долучаються роботодавці та партнери інституту, зацікавлені у підтримці креативних, творчих ідей.

Серед інших знакових подій у житті викладачів та студентства можна виділити такі:

2002 р. – вперше в Україні зусиллями Конфедерації дизайнерів і стилістів України, Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну й Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну було організовано Всеукраїнський конкурс дизайнерів одягу «Кришталевий силует», що в подальшому отримав статус міжнародного;

2003 р. – організовано й запатентовано благодійний дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Яскрава палітра» (для дітей старшого шкільного віку), переможці якого мають змогу на пільгових умовах навчатися у Мистецькому коледжі та Мистецькому інституті;

2005 р. – спільно з Союзом рекламістів України організовано й проводиться фестиваль реклами «REKS»;

2006 р. – випускається журнал «ART-бум» (новинки альтернативного мистецтва України, кращі работи студентів і викладачів інституту);

2009 р. – в рамках міжнародної програми боротьби з онкозахворюваннями благодійного фонду «Набат» студентським самоврядуванням інституту взято шефство над дитячим відділенням Київського онкологічного центру;

2011 р. – під патронатом мерії Києва організовано Всеукраїнський благодійний конкурс соціальної реклами «Анти-СНІД».

 

Перспективи

Напрямом розвитку навчально-наукового комплексу, очолюваного АРТ АКАДЕМІЄЮ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі є подальше удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців з дизайну з врахуванням специфіки професійної підготовки, зумовленої динамікою ринку та пов`язаної з надзвичайним розмаїттям змісту й характеру виконуваних робіт.

На часі пошук нових ідеалів, нової парадигми дизайну ХХI ст., а також  приведення системи дизайн-освіти у відповідність до них. Така настанова дозволить спрогнозувати і врахувати у сучасній освітній практиці виклики майбутнього.

 

 

How we came to existance

Ukraine is gradually but surely entering the European and world economic space. The experience of developed countries shows that design is one of the key factors in this process. Hence the special requirements for the professional training of designers have been developed. Today they must be professionals with inexhaustible creativity who are able to design not only functionally useful, but also high quality, convenient, aesthetically attractive things. This actualizes the problems of professional training of designers in Ukraine. Nowadays, such preparation is an integral part of the overall higher education system and an effective factor in the development of the design culture of society.

For this purpose, in 1992 the Private Institution of Higher Education “Art College of Decorative Modeling and Design” was founded on the base of the Designer National University, and since 1995 a Design Studio for school children has been established in the College and since 1997 professional design courses and computer graphics for adults were organized. This helped to tackle not only training for youth  but also organize leisure and additional education for adults.

In 2000 the Art College became the basic educational institution of the newly formed public organization «Confederation of Designers and Stylists of Ukraine», which involved leading designers from Ukraine and other countries, as well as brought together the main staff resource of the Art College of Decorative Modeling and Design.

In order to ensure a complete cycle and continuity of design education, in 2004 the Institute of Decorative Modeling and Design (IV accreditation level) was established. Thus, a training complex of continuous art education was formed, providing a complete cycle of training for design professionals.

Since 2008 the Art Institute of Decorative Modeling and Design acquaired the name of the distinguished surrealistic artist Salvador Dali, which not only confirmed the creativity of the school, but also opened up new opportunities for international cooperation.

Since 2011 the Institute has been training foreign citizens at the Preparatory department and providing education in design specialties at the bachelor“s and master“s levels.

Since January 2019 the Institute has been renamed into Salvador Dali Academy of Contemporary Arts.

 

Our Features

The Art Academy of Contemporary Art named after El Salvador Dali (Level IV of accreditation) and the College of Art named after El Salvador Dali (Level I of accreditation) are modern higher education institutions where the content of vocational training is updated, advanced pedagogical and teaching teaching and teaching techniques are introduced.

The priorities of the educational process are the provision of high quality vocational education in the chosen specialties; formation of active civic position, self-esteem, readiness for creative activity, ensuring high ethical standards, an atmosphere of goodwill and mutual respect in the relations between the participants of the educational process. Becoming a future specialist is not possible without practical training, during which an individual design style is formed. The ART ACADEMY educational process adapts modern vocational training technologies, which provide high productivity and contribute to the development of creativity and creativity of future designers. An example is the systematic internship of students in the studios of well-known designers of Ukraine and other countries, production practices at existing enterprises, competitive activities (participation in festivals, competitions, exhibitions and fashion shows not only as competitors but also as part of a support group).

A distinctive feature of the institution is the training of mobile and competitive design professionals who seek creative development, professional growth and successful careers. Active cooperation with employers allows students to gain practical experience and courageously and confidently feel in the labor market after graduation. The learning system is built in a way that allows students to combine learning and work. The Salvador Dali Academy Academy's motto is "Learn by Work", and this applies not only to part-time, but also to full-time study. The offered forms of study allow to provide close contact with employers, promote the future employment, form the individual handwriting of the future designer, own style, develop creativity and creativity in the sphere of national design, which can be the basis for the formation of the author's design school.

During the years of existence of the educational institution, about one and a half thousand students were graduated, who became proud and hope of modern design, because among them are famous designers-designers in Ukraine and abroad (winners of all-Ukrainian and international design competitions, Oksana Marchenko Costume Contest, etc.), stylists (chief stylist of the musical "Baron Munchausen", stylist of the Lesya Ukrainka Russian Drama Theater, etc.), interior designers and computer graphic designers.

 

The brightest projects

Currently, the private institution of higher education "ART ACADEMY OF CONTEMPORARY ART named after El Salvador Dali" and PSPPF "Art College named after El Salvador Dali", together with the children's Design Studio and professional courses, is the basic educational complex of the Confederation of Designers of Ukraine. have formed a clear model of continuous-stage design education, which allows to provide diverse training of future specialists in all spheres and directions of ART-art. Innovative achievements of Finnish, German and Baltic design schools have been introduced into the educational process.

The needs of the labor market for highly professional designers have formed a clear model of a stepped-up continuous design education, which allows to provide diverse training of future specialists in all spheres and directions of ART-art. Innovative achievements of Finnish, German and Baltic design schools have been introduced into the educational process.

In 2004, on the basis of the Art Institute and the Art College, together with the Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, in coordination with its department of theory and history of pedagogical skills, a educational and scientific complex was created in which universities are experimental pedagogical sites. Since 2010, the Scientific and Methodological Center for the Development of Pedagogical Skills of Teachers in the Design Education System has joined the educational and scientific complex.

Since 2005, the collection of scientific works “Art Education: Content, Technologies, Management” began its existence. Since 2008 it has been awarded the status of a scientific publication and the stamp of the Higher Attestation Commission of Ukraine.

The roundtable "Art education in the legal field" held was a resonant event. at the Salvador Dali Art Institute for Artistic Modeling and Design in October 2009 with the support and direct participation of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Science and Education, Ministry of Education and Science of Ukraine, MMS of Ukraine.

Since 2011, with the support of the Institute of Pedagogical Science of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Trends in the Development of Russian Design and Design Education in the Dimensions of Time", as well as the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference have been held annually at Salvador Dali Art Institute of Decorative Modeling and Design Conference of students and young scientists "Art and Design: Traditions, Research, Prospects." The relevance of the subject is of great interest to mature scientists, young scientists and students from all over Ukraine.

Since 2012, a good tradition at the Salvador Dali Art Institute for Decorative Modeling and Design has been hosting the Student Design Olympiads. Employers and partners of the Institute interested in supporting creative ideas are involved in the formation of the tasks of the Olympiad.
Among other significant events in the life of teachers and students, the following can be mentioned:
2002 - for the first time in Ukraine by the efforts of the Confederation of Designers and Stylists of Ukraine, the Art College of Decorative Modeling and Design and the Art Institute of Decorative Modeling and Design, the All-Ukrainian competition of fashion designers “Crystal Silhouette” was organized, which received international status later on;
2003 - the Bright Palette charitable children's art contest was organized and patented (for older schoolchildren), the winners of which have the opportunity to study on preferential terms at the Art College and the Art Institute;
2005 - together with the Union of Advertisers of Ukraine, the REKS Advertising Festival was organized and is held;
2006 - the “ART-boom" magazine was published (new items of alternative art in Ukraine, the best works of students and teachers of the institute were eliminated)
2009 - in the framework of the international program to combat oncological diseases of the Nabat charity fund, student self-government of the Institute took patronage over the children's department of the Kiev Cancer Center;
2011 - the All-Ukrainian charity competition of social advertising "Anti-AIDS" was organized under the auspices of the Kyiv City Hall.

 

Perspectives

The direction of the development of the educational and scientific complex, led by Salvador Dali ART ACADEMY of Contemporary Arts is to further improve the content of training of future design professionals, taking into account the specifics of professional training, due to the dynamics of the market and the extraordinary variety of content and nature of the work performed.

The search for new ideals, a new design paradigm of the 21st century, as well as bringing the design education system in line with those is relevant. Such an attitude will make it possible to predict and take into account the challenges of the future in modern educational practice.

Завітайте до нас

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

  •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
  •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)